Participating UtilityOperating ReactorsShutdown Reactors
RosEnergoAtom Concern OJSC Balakovo 1, 2, 3, 4
Kalinin 1, 2, 3, 4
Kola 1, 2, 3, 4
Leningrad II 1, 2
Novovoronezh 4, 5
Novovoronezh II 1, 2
Rostov 1, 2, 3, 4
Novovoronezh 1, 2, 3