pdf Mondit2015.ppt

EDF feedback on the impact of the last RCP shutdown on primary circuit contamination
By P. Mondit, EDF SEPTEN, France
2015 ISOE International Symposium (Rio de Janeiro, Brazil)